Saigoneer

BackXPLR » hieu@saigoneer.com » MAY's Urban Thai Dine

    MAY's Urban Thai Dine

    The Factory: 028 3898 9347/ Dong Khoi: 0868 818 284)
    The Factory - 15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền W., District 2
    Dong Khoi - Level 2, 2-4-6 Đồng Khởi, Bến Nghé W., District 2