Sài·gòn·eer

Back Hợp Tác Thương Hiệu

Hợp Tác Thương Hiệu

Saigoneer hợp tác với các thương hiệu theo nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là danh sách các loại hình hợp tác truyền thông để giúp độc giả hiểu được vai trò của thương hiệu trong từng sản phẩm của chúng tôi.

Đơn vị đồng hành 

"Đơn vị đồng hành" được gắn cho những nội dung Saigoneer sản xuất độc lập nhưng có hỗ trợ từ ngân sách quảng cáo của một thương hiệu.

Đồng sáng tạo

"Đồng sáng tạo" để chỉ những nội dung được sản xuất bằng ngân sách của một thương hiệu và đội ngũ sáng tạo của Saigoneer tham gia với vai trò đồng sản xuất. Nhãn hàng có thể tham gia vào quá trình này bằng cách gợi ý chủ đề và cách thực hiện nội dung, sắp đặt sản phẩm của mình trong một phần nội dung, hoặc nhiều hơn.

Nội dung tài trợ

"Nội dung tài trợ" là những nội dung được tài trợ bởi các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ đưa ra định hướng sáng tạo về nội dung và nhận xét trước khi nội dung hình thành.

Quảng cáo

"Quảng cáo" là những nội dung được sản xuất hoàn toàn bởi đơn vị đặt quảng cáo.