Saigoneer

BackEvents » Garage sale - Give your old things a second chance @ Tạp Hoá Lá Xanh

Garage sale - Give your old things a second chance @ Tạp Hoá Lá Xanh

We would like to invite you to our Garage sale this weekend to buy things for a-cannot-be-bargained-more-price, and with the spirit of "buying what you need" not "what you want".

Với tinh thần của một garage sale tức là dọn dẹp nhà cửa và bán đi những đồ dùng còn tốt nhưng không sử dụng nữa với "giá thương yêu", Lá và những người bạn mời mọi người ghé thăm mua thực phẩm (nếu cần) và tiện ngó xem có món gì khác mà mình cần không nhé. Và xin nhấn mạnh trước khi mua phải cân nhắc mình "muốn" nó nhưng có "cần" nó không nhé!

Sunday,  25 August

10:00am - 6:00pm

Tạp Hoá Lá Xanh | 29/81 Đoàn Thị Điểm, ward 1, Phú Nhuận district, Ho Chi Minh City

Print
icon