Saigoneer

BackEvents » Nông Trại Khoai

Nông Trại Khoai

20% off alcohol till 7:00pm

 

Everyday

4:00pm - 7:00pm

Nông Trại Khoai | 89 Pham Viet Chanh, Binh Thanh, Ho Chi Minh City

Print
icon