Saigoneer

Back Events » Cosy Monday @ Belgo

Cosy Monday @ Belgo

Softens the blow of "Monday syndrome" with our Cosy music every Monday night from 7pm to 10pm at Belgo

Thứ Hai của bạn ra sao?

"Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng?
Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng...
Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau
Cùng lắm thì mình về Belgo, nghe một bài nhạc ấm áp và một lý bia thủ công mát lạnh!"

7PM-10PM Every Monday Night
Belgo - The Belgian Brewery
+84 28 3910 0485
159A Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, Dist.1

 

Every Monday

7:00pm - 10:00pm

Belgo | 159A Nguyen Van Thu, D1, Ho Chi Minh City

Print
icon