Saigoneer

BackEvents » ĐI ĐẠP ZỊT @ Yoko Cafe

ĐI ĐẠP ZỊT @ Yoko Cafe

Đạp zịt là một môn thể thao ưa thích của các cặp đôi yêu nhau. Môn thể thao này ngoài việc rèn luyện sức khỏe ra, nó còn giúp phát triển những kỹ năng chém gió, khua môi múa mép, đá lưỡi thần công… Vì vậy, tại đây, chúng tôi tổ chức hành vi ĐI ĐẠP ZỊT tập thể nhằm khuyến khích bộ môn thể thao nào trở lại với công chúng.

RỦ NHAU ĐI ĐẠP ZỊT NÀO...!!!

Thursday 4 Jun

7:30pm - 11:00pm

Yoko | 22A Nguyen Thi Dieu, D3, Ho Chi Minh City

Print
icon