Back Arts & Culture » #WeAreSaigoneer: Instagram Shots of the Week

#WeAreSaigoneer: Instagram Shots of the Week

From cityscapes to seashores, this is what we saw through our lens this week.

 

 

 

 

 

 

We weren't the only ones out and about this week. Here are five of our #wearesaigoneer favorites:

 

 

School yard... Saigon city... Niềm vui của trẻ đến trường là vui vẻ, chỉ để gặp nhau tám, chia sẻ đồ chơi, chia sẻ câu chuyện, các việc khác chỉ là phụ, kể cả việc học, hay là cái trường nghèo cái sân bé tí... đối với bọn trẻ, đừng làm vẩn đục chúng bằng cái suy nghĩ của người lớn, xấu xa bon chen tỵ hiềm... chúng sẽ tự biết càng lớn lên cuộc sống càng bớt đẹp... #vietnam #saigon #asia #asian #saigoncity #city #cityview #citylife #street #streetview #streetlife #ig_vietnam #ig_saigon #ig_asia #nikon #nikontop #nikonphotography #instagood #instagram #people #vietnamese #saigonese #coffee #coffeetime #color #life #wearesaigoneer #morning

A photo posted by Bình Công Nguyễn (@congbinhf) on

 

 

Happy Mid-Autumn Festival . #takenbyme #wearesaigoneer

A photo posted by Thy Ton (@thy.ton) on

 

 

 

 

For more photos, follow @wearesaigoneer on Instagram. For a chance to be featured on our Instagram feed, tag your photos of Vietnam with #wearesaigoneer.

Partner Content