Back Arts & Culture » Culture » 22 Head-Spinning Vietnamese Tongue Twisters

22 Head-Spinning Vietnamese Tongue Twisters

Due to its six tones, Vietnamese is far from the easiest language to learn. In case you wanted to further confound yourself, here's a list of 22 Vietnamese tongue twisters that will have even some Vietnamese cursing the heavens.

1. Tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng tư, thú thật, tôi thương Tâm thì tôi thì thầm thử Tâm thế thôị.

2. Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển.

3. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch.

4. Lan leo lên lầu Lan lấy lưỡi lam. Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại.

5. Bà Ba béo bán bánh bò, bán bòn bon, bán bong bóng, bên bờ biển, bả bị bộ binh bắt ba bốn bận.

6. Chồng chị chín chết chị chưa chôn, chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng

7. Ðêm đen Đào đốt đèn đi đâu đó. Ðào đốt đèn đi đợi Ðài. Đài đến. Đào đòi đô, Đài đưa Đào đô, Ðào đòi Dylan Ðài đưa Dylan.

8. Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp, râu ra, râu rụng, rầu rỉ rầu.

9. Mặt mập mọc một mụt mụn bọc
Hai mụt mụn bọc mọc mặt mập
Mặt mập mọc ba mụt mụn bọc
Bốn mụt mụn bọc mọc mặt mập

10. Một nút thắt, hai thắt nút, ba nút thắt, bốn thắt nút, ...

11. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao

12. Ông bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột

13. Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng.

14. Buổi trưa ăn bưởi chua.

15. Con lươn nó luồn qua lườn.

16. Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi.

17. Lúa nếp là lúa nếp non. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp làng. >Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.

18. Anh Hạnh ăn hành hăng.

19. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc.

20. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ.

21. Anh Thanh ăn thạch, anh Thành ăn hành.

22. Sáng sớm sương xuống, Sáu Sậu xuống xuồng sang sông xem xổ số

 

Head over to uebersetzung for rough translations or each of these infuriating phrases.

 

Related Articles

in Culture

10 Incredible Churches in Nam Dinh

While they get the most attention, the Cathedrals in Saigon and Hanoi pale in comparison with Nam Dinh’s. Not only does the province boast this magnificent architectural specimen, but also a plethora ...

in Culture

10 Incredible Photos Of Life On Hanoi's Train Tracks

Traffic in Vietnam is crazy but the train tracks that skirt through Hanoi’s residential areas reach levels of insanity.

in Culture

10 Photos Of The Amazing Vietnamese Spider-Men

While some Vietnamese cities have begun to move their tangled nests of electricity wires underground, they are still a ubiquitous feature of many urban neighborhoods.

in Culture

12 Of Saigon’s Best Parks And Open Spaces – Part 1

Though Saigon has lost quite a bit of its verdant luster over the years, there are still patches of green throughout the city that are worth checking out. Vietnam Coracle has made a handy guide to som...

in Culture

14 Incredible Satellite Photos Of Vietnam

There are plenty of hi-tech ways to show Vietnam’s beauty – time lapses and drone panoramas to name a few. But a less common vantage point is from above. Way above.

in Culture

15 Amazing Moments Captured On Vietnam’s Streets

In Vietnamese cities, streets are where life happens. With few parks available to the country’s urban masses, they serve as everything from entertainment venues to wedding halls to restaurants. They a...

Partner Content